Zobacz więcej

Newsletter

Jeśli jako pierwsza(y) chcesz dowiadywać się o kobiecych nowinkach - koniecznie zapisz się do naszego newslettera!

Regulamin

Tagi: regulamin, zasady,

Definicje

Mojakosmetyczka.pl ? portal umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm według nazwy, branży lub obszaru działalności, prowadzony przez Dream Group z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 45, 63-200 Jarocin.

Firma ? osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w portalu Medipartner.pl.

Użytkownik ? każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu Mojakosmetyczka.pl.

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, zakładania oraz wykorzystania bezpłatnego konta użytkownika portalu Mojakosmetyczka.pl umożliwiającego używanie Newsletterów, Forum oraz innych bezpłatnych usług oferowanych przez Dream Group. Przed założeniem konta należy przeczytać poniższy regulamin. Zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia.
 2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi Mojakosmetyczka.pl.
 3. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania, powielania, udostępniania osobom trzecim oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy.
  1. Użytkownik ma możliwość wystawiania Firmom opinii świadczących np. o jakości oferowanych produktów czy usług. Wystawienie opinii Firmie może być ograniczone ze względu na możliwość wyłączenia przez nią opcji otrzymywania opinii.
  2. Wystawiane opinie powinny stanowić rzetelną informację dla pozostałych Użytkowników. Niedopuszczalne jest zamieszczanie opinii bezpodstawnych mających na celu zniesławienie Firmy.
  3. Zabrania się zamieszczania w opiniach adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami Dream Group. W sytuacji, o której mowa Mojakosmetyczka.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia opinii bez konieczności poinformowania o tym Użytkownika.
  4. Opinie nie mogą naruszać dóbr osobistych osób fizycznych ani osób prawnych. W sytuacji, o której mowa Mojakosmetyczka.pl zastrzega sobie prawo do edycji opinii w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub jej usunięcia.
  5. Mojakosmetyczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych opinii, zamieszczanych w portalu przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Mojakosmetyczka.pl. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.
 4. Mojakosmetyczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa dotyczy także odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
 5. Mojakosmetyczka.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania Mojakosmetyczka.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 6. Mojakosmetyczka.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych wywołane awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 7. Mojakosmetyczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z Mojakosmetyczka.pl.
 8. Zabrania się jakichkolwiek działań utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu, a także wpływających negatywnie na wizerunek portalu lub dobre imię Dream Group. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, Mojakosmetyczka.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 9. Użytkownikowi korzystającemu z portalu Mojakosmetyczka.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu Mojakosmetyczka.pl.
 10. Biorąc udział w dyskusjach, opiniach oraz konkursach wymagających podania przez Użytkownika danych osobowych tj. adres e-mail, Użytkownik wyraża  jednoznacznie zgodę na otrzymywanie na podany adres informacji reklamowo-handlowych z serwisu Mojakosmetyczka.pl
 11. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 12. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części, a zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie http://www.mojakosmetyczka.pl/pl/show/regulamin
 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku
 14. Użytkownik korzystający z serwisu Mojakosmetyczka.pl oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.


Konkurs

Konkurs

Chcesz zorganizować konkurs na łamach naszego portalu? Skontaktuj się z nami.

zobacz więcej konkursów »

Ogłoszenia

Stylizacja paznokci Wrocław

Profesjonalna stylizacja paznokci we Wrocławiu. Piękne paznokcie w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy

Tanie wczasy odchudzające

Jedyny w Polsce program autorski. Rewelacyjne ceny.

Makijaż profesjonalny - Wrocław

Makijaż Dzienny, Ślubny, Wieczorowy, Sylwestrowy, Do sesji zdjęciowych - Wrocław

Wizaż i Makijaż - Kraków

Profesjonalny make-up i wizaż. Kreatywny makijaż na każdą porę.

Wizażystka - Warszawa

Profesjonalny makijaż i wizaż. Bogata oferta i niecodzienny make-up.

Masaże, masażysta - Poznań

Masaż leczniczy, rehabilitacyjny, antycellulitowy i relaksacyjny w Poznaniu.

zobacz wszystkie ogłoszenia »


Nasi partnerzy